Top

Prawa autorskie

Wszystkie artykuły, zdjęcia i inne materiały publikowane w Magazynie Lotniczym www.magazynlotniczy.pl chronione są prawami autorskimi. Przedruk lub inne użycie całości bądź części publikowanych u nas materiałów wymaga wcześniejszej zgody właścicieli praw autorskich. Aby ją uzyskać – należy skontaktować się z nami.

UWAGA: publikacja naszych materiałów w całości lub w części bez uzyskania naszej zgody jest złamaniem obowiązującego w Polsce prawa!